Unyck en samenwerkingspartners

Natuurlijk kan ik als één-vrouws-bureau niet alles zelf, Unyck heeft een groot netwerk. Door samenwerkingsverbanden kan ik een beroep doen op aanvullende expertise, waardoor u als klant optimaal  bediend kan worden. Unyck werkt met (MZ)- trainers, organisatieadviseurs, juristen, arbo/deskundigen, HRM professionals en psychologen samen aan het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen. Samen sluiten wij onze kennis en vaardigheden aan op actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen en op ontwikkelingen in de verschillende sectoren.

Meer specifiek:

Unyck is lid van de BVMP, om zo door vakgenoten en specialisten uitgedaagd en up-to-date te blijven op ons vakgebied.  Daarnaast is Unyck geregistreerd bij het Register Medezeggenschapsopleiders (RMZO), wat betekent dat mijn deskundigheid en het op peil houden hiervan periodiek getoetst wordt.

Met betrekking tot het thema dialoog werkt Unyck graag samen met Carin Roelands http://carinroelands.nl/

Voor juridische advisering en inzet van advocaten werkt Unyck graag samen met de Voort advocaten in Tilburg. www.devoort.nl

Contact

Nieuwsgierig wat ik voor u kan beteken?Start vandaag en neem contact op!

Gerdine Slot

Marsstraat 2
9405PJ Assen

Telefoon: 06-54365097
e-mail: info@unyck.nl