Medezeggenschap op maat

Ik geloof er in dat een OR een grote toegevoegde waarde kan hebben voor een organisatie of bedrijf. Door zijn adviserende rol en verbindende rol te vervullen en het goede gesprek met elkaar te voeren kunnen er kwalitatief betere besluiten genomen worden met meer draagvlak. Daardoor kan uw organisatie beter functioneren en renderen op alle gebieden, ook financieel. Een goed overlegklimaat tussen management, medezeggenschap en medewerkers is daarmee een belangrijke succesfactor. Zeker in bedrijven / organisaties die volop in beweging zijn zie je ook de bestaande verhoudingen veranderen, wat directe invloed heeft op de manier waarop medezeggenschap en participatie vorm gegeven worden. Dit gaat niet vanzelf. Visie, kennis van zaken, vaardigheden, een goed netwerk, inzicht in processen en het gesprek voeren zijn belangrijke randvoorwaarden. OR’en op een resultaatgerichte en praktische manier hierin scholen, begeleiden en vooruit helpen is wat mij drijft. Ik maak daarbij graag gebruik van verschillende leerstrategieen, dialoogmethodieken en (team) analyse en ontwikkel methodes. Wat levert dit de organisatie en de OR op: focus, effectiviteit en met plezier met elkaar samenwerken. De OR kan een echte sparringpartner in de organisatie zijn en echt toegevoegde waarde kan creëren. Vanuit nieuwsgierigheid, lef, deskundigheid, betrokkenheid en integriteit werk ik graag met jullie samen.

Contact

Nieuwsgierig wat ik voor u kan beteken?Start vandaag en neem contact op!

Gerdine Slot

Marsstraat 2
9405PJ Assen

Telefoon: 06-54365097
e-mail: info@unyck.nl    Ik geloof er in dat medezeggenschap een grote toegevoegde waarde kan hebben voor een bedrijf. Leveren van toegevoegde waarde staat dan ook, wat mij betreft, altijd centraal. Door effectief te adviseren, kritisch te reflecteren, analyses verhalen en dromen te delen, door verbinding te stimuleren en informatie uit het primair proces voor de bestuurder te ontsluiten stel je het bedrijf in staat om kwalitatief betere besluiten te nemen met meer draagvlak. Daardoor kan de organisatie beter functioneren en renderen op alle gebieden, ook financieel.  

    Een goed overlegklimaat tussen management, medezeggenschap en medewerkers is daarmee een belangrijke succesfactor. De manier waarop je dat vormgeeft is altijd maatwerk, elke organisatie heeft hierin zijn eigen ontwikkeling en behoeften. Dit gaat niet vanzelf. Visie, kennis van zaken, vaardigheden, een goed netwerk, inzicht in processen en het gesprek voeren zijn belangrijke randvoorwaarden. OR’en op een resultaatgerichte en praktische manier hierin scholen, begeleiden en vooruit helpen is wat mij drijft. 

    Wat levert dit het bedrijf en de OR op: focus, effectiviteit en met plezier met elkaar samenwerken. Een OR die een echte sparringpartner in de organisatie is en zo toegevoegde waarde creëert.  

    Vanuit nieuwsgierigheid, lef, deskundigheid, betrokkenheid en integriteit werk ik graag met u samen. We zetten in wat het beste past bij de vraag en situatie: training, coaching of advies. Dat kan zowel op locatie maar natuurlijk ook online.