Medezeggenschap op maat

Ik geloof er in dat een OR een grote toegevoegde waarde kan hebben voor een organisatie of bedrijf. Door zijn adviserende rol en verbindende rol te vervullen en het goede gesprek met elkaar te voeren kunnen er kwalitatief betere besluiten genomen worden met meer draagvlak. Daardoor kan uw organisatie beter functioneren en renderen op alle gebieden, ook financieel. Een goed overlegklimaat tussen management, medezeggenschap en medewerkers is daarmee een belangrijke succesfactor. Zeker in bedrijven / organisaties die volop in beweging zijn zie je ook de bestaande verhoudingen veranderen, wat directe invloed heeft op de manier waarop medezeggenschap en participatie vorm gegeven worden. Dit gaat niet vanzelf. Visie, kennis van zaken, vaardigheden, een goed netwerk, inzicht in processen en het gesprek voeren zijn belangrijke randvoorwaarden. OR’en op een resultaatgerichte en praktische manier hierin scholen, begeleiden en vooruit helpen is wat mij drijft. Ik maak daarbij graag gebruik van verschillende leerstrategieen, dialoogmethodieken en (team) analyse en ontwikkel methodes. Wat levert dit de organisatie en de OR op: focus, effectiviteit en met plezier met elkaar samenwerken. De OR kan een echte sparringpartner in de organisatie zijn en echt toegevoegde waarde kan creëren. Vanuit nieuwsgierigheid, lef, deskundigheid, betrokkenheid en integriteit werk ik graag met jullie samen.

Contact

Nieuwsgierig wat ik voor u kan beteken?Start vandaag en neem contact op!

Gerdine Slot

Marsstraat 2
9405PJ Assen

Telefoon: 06-54365097
e-mail: info@unyck.nl