Dialoogvormen in trainingen

Om nieuw denken op gang te brengen en te verwoorden hebben we andere communicatie nodig. De dialoog voedt het nieuwe denken en de verbinding tussen verschillende individuen.

Wat levert jou dat op? Meer motivatie, inspiratie, verhoogde creativiteit, beter en plezieriger samenwerken.

Wat levert het de organisatie of het team op? Meer duurzame besluiten, oplossingen en resultaten. Slagvaardiger worden en beter in staat zijn om te anticiperen op uitdagingen en problemen.

In trainingen maak ik graag gebruik van verschillende dialoogvormen, waaronder:

Klik op de dialoogvorm voor meer uitleg. Ik ga graag de dialoog met jullie aan.