Footer

Unyck is
  • ingeschreven bij de KvK onder nummer: 60073934
  • CRKBO geregistreerd, daarom zijn alle MZ trainingen & coaching, trainingen omgaan met grensoverschrijdend gedrag en andere trainingen vallend onder CRKBO normen BTW vrijgesteld.
  • ingeschreven bij het register MZ-trainers, volgt bijscholingen, intervisie en publiceert om up to date blijven in het vakgebied en werkterrein
  • aangesloten bij de BVMP, beroepsvereniging voor MZ professionals en volgt de door de vereniging opgestelde gedragscode.