Workshop hybride werken, kansen en uitdagingen

Gaan jullie ook hybride werken? En willen jullie er ook meer werkplezier aan over houden? Daar kunnen wij jullie bij helpen. In deze workshop krijg je al veel tips en aandachtspunten hiervoor!

Nu de coronamaatregel ‘werk zoveel mogelijk thuis’ is afgeschaald en eind september waarschijnlijk vervalt is het tijd om na te denken over hoe werk er in de nabije toekomst uit gaat zien. Een vraagstuk voor iedereen in de organisatie, waarbij beleidsmakers, HRM & leidinggevenden, de Ondernemingsraad en de medewerkers een nadrukkelijke rol hebben bij het ontwerp en de inrichting.

In veel organisaties wordt gesproken over het invoeren van een vorm van hybride werken. Dat brengt nog wel wat puzzels met zich mee, zowel in de structuur als in de cultuur van de organisatie. Waar liggen mogelijkheden, dingen die goed doordacht en geregeld moeten worden, hoe vervult een ieder zijn rol in dit proces?

Dit is een complex vraagstuk, dat verder reikt dan ‘wie is wanneer op kantoor’. In deze workshop hebben we een aantal belangrijke aandachtspunten geselecteerd die hierbij een rol spelen. Een korte kennismaking met het thema, om daarna mee aan de slag te gaan. Omdat jij als beleidsmaker, HR medewerker of als OR lid goed doordacht deze volgende stap wilt maken.

In deze workshop verkennen we de diverse velden waarop in de organisatie veranderingen plaatsvinden bij het invoeren van een hybride werkwijze. Dat varieert van een inventarisatie van randvoorwaarden, wensen van klanten en medewerkers, hoe blijven we met elkaar in contact tot welke regelingen zijn hierbij van toepassing en hoe passen we die toe. Hoe kan de organisatie in de praktijk handen en voeten geven aan de uitwerking van hybride werken? Welke rol heeft HR en de OR? Hoe kan medewerker participatie op dit thema vorm krijgen en wat betekent dat voor jullie rol? We bespreken met elkaar de ervaringen die in de verschillende organisaties en branches worden opgedaan en destilleren hieruit aandachtspunten.

Natuurlijk hebben zeggenschap en medezeggenschap hierin intensief met elkaar van doen. Het doel is hetzelfde: op een goede manier de organisatie inrichten in structuur en cultuur. De invalshoek is vanuit elke rol net iets anders. Om beide rollen goed te kunnen belichten hebben we voor zowel OR-leden als voor de beleidsmakers een workshop in ons aanbod, met daarin specifieke aandachtspunten die bij jullie rol aan de orde zijn.

Je gaat met concrete aandachtspunten naar huis!

Wanneer:             Voor OR-leden: dinsdag 26 oktober van 9.00 uur tot 10.00 uur

Voor beleidsmakers & HR professionals: dinsdag 26 oktober van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Waar:                    online
Kosten:                 geen. 

Inschrijven:         stuur een mail naar info@unyck.nl of naar info@solution2021.nl

Ken je iemand voor wie die deze uitnodiging ook interessant is? Hij mag gedeeld worden!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *