Een goed gesprek en een beter gedragen besluit

In de dynamiek van groepen gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of het idee hebben dat hun mening genegeerd wordt. Wanneer de ideeën die ingaan tegen het meerderheidsstandpunt geen ruimte krijgen gaat het wringen. Tegen de tijd dat de verschillen en botsende meningen boven water komen drijven, is er vaak al een kloof geslagen tussen het meerderheids- en het minderheidsstandpunt. Om een beter en gedragen besluit te kunnen nemen is het belangrijk om in een vroeg stadium de verschillen niet weg te poetsen maar juist te onderzoeken.   

Ik ben geschoold in diverse dialoog methodes, waaronder de Sociocratische dialoog, Sociocratische consent methode, Talking stick,  Deep Democracy en Kampvuurgesprekken. Kern is steeds: wat past bij het team en bij de situatie. In het eigen tempo van de groep onderzoeken we tegenstellingen en botsende meningen. Andere ideeën en opvattingen worden met aandacht en waardering onderzocht en boven water gehaald. Daar, in de onderstroom vol emoties, waarden en overtuigingen zit de werkelijke wijsheid van de groep.

Wilt u in uw team een gesprek voeren op basis van dialoog of Deep Democracy Lewis methode? Of wilt u als leider een kampvuur gesprek met uw team voeren? Dan komt een neutrale en deskundige gespreksleider goed van pas. Ik faciliteer uw gesprekken graag, zodat u zich met het te nemen besluit kunt bezig houden. Natuurlijk leert u zelf op deze manier ook hoe u deze technieken kan toepassen. Ik verzorg ook graag een workshop of training over dialoog, dialoogvormen en Deep Democracy in uw organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *