Unyck Maatwerk

De manier waarop u door Unyck ondersteunt wordt is altijd maatwerk. Afhankelijk van uw situatie en behoefte kunt u Unyck inzetten voor advies, procesbegeleiding, training en coaching.

Advies: Als adviseur en sparringpartner breng ik  inhoudelijke expertise samen met procesbegeleiding. Door met een frisse blik naar uw organisatie, team en vraagstukken te kijken worden verhoudingen helder. Uw organisatie staat in nauwe verbinding met zijn omgeving, daarom is bij elk vraagstuk ook de context van belang. We nemen daarom altijd de markt en de stakeholders mee in de analyse van uw situatie. Door inhoudelijke expertise in verband te brengen met uw unieke situatie ontstaat ruimte om in de door u gewenste richting te bewegen.

Training: Ik denk graag mee hoe een training aansluit bij uw leerwensen. We bespreken de inhoud, beoogde resultaten en de leeromgeving, zodat de training het meeste rendement voor u oplevert. Voordat we aan de slag gaan kom ik graag met u, uw dagelijkse omgeving en relevante samenwerkingspartners kennismaken. Zo kan ik zo goed mogelijk aansluiten en kunnen we de betrokkenheid van alle partners vergroten. Training doen we, afhankelijk van het onderwerp en de leervraag, het liefst op locatie. Maar ook online trainingen kunnen ingezet worden als dit helpend is in de inhoud, snelheid of omstandigheden.

Coaching: als interventie in uw individuele of team-ontwikkeling is coaching een zeer directe en effectieve vorm om te reflecteren op uw eigen positie, samenwerkingsrelaties en functioneren. Niet alleen bij problemen, maar juist ook bij ontwikkelwensen is coaching een krachtige manier om u te begeleiden in het komen tot beweging en leren. Ik werk hierbij vanuit verschillende methodieken, waaronder NLP, mindfullness en oplossingsgericht coachen.

Procesbegeleiding: Ik ben scherp op de inhoud en betrokken in de relatie en komt snel tot de kern. Ik ben in staat in korte tijd overzicht te krijgen in uw vraag- en probleemstelling. Door scherp door te vragen en te schakelen op verschillende werk en denkniveaus wordt de persoon of groep uitgedaagd om ontwikkelstappen te zetten. Door zowel mee te bewegen als regie te nemen kom ik  tot interventies die aansluiten bij de behoefte van de persoon of de groep. Hierdoor ontstaat een leer en ontwikkel omgeving met draagvlak, wat de effectiviteit van onze gezamenlijke inzet vergroot.

Bij inzet als facilitator in Deep Democracy of Kampvuur gesprekken houd ik me uiteraard niet bezig met de inhoud, maar alleen met de procesbegeleiding als neutrale facilitator.

Unyck is actief op het gebied van medezeggenschap, participatie van medewerkers, teamontwikkeling, en persoonlijke ontwikkeling, altijd met een focus op arbeidsverhoudingen en arbeidsrelaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *