Netwerk Unyck

Natuurlijk kan ik als één-vrouws-bureau niet alles zelf, Unyck heeft een groot netwerk. Door samenwerkingsverbanden kan ik een beroep doen op aanvullende expertise, waardoor u als klant optimaal  bediend kan worden. Unyck werkt met (MZ)- trainers, organisatieadviseurs, juristen, arbo/deskundigen, HRM professionals en psychologen samen aan het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen. Samen sluiten wij onze kennis en vaardigheden aan op actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen en op ontwikkelingen in de verschillende sectoren.

Unyck is lid van de BVMP, om zo door vakgenoten en specialisten uitgedaagd en up-to-date te blijven op ons vakgebied.  Daarnaast is Unyck geregistreerd bij het Register Medezeggenschapsopleiders (RMZO), wat betekent dat mijn deskundigheid en het op peil houden hiervan periodiek getoetst wordt. Daarnaast is Unyck LINK gecertificeerd, gediplomeerd Deep Democracy & Kampvuurgesprek facilitator (en daarmee onderdeel van de DD community in bijvoorbeeld DD inhoudelijke intervisie), en teamcoach (onderdeel van een leer&ontwikkelgroep).

De bedrijfsvoering & organisatie van trainingen van Unyck wordt periodiek getoetst door het CRKBO, waardoor Unyck haar trainingen en coaching (voor zover het binnen de regelgeving van de belastingdienst valt) BTW vrij kan aanbieden.

Samen met Nienke van Alten biedt Unyck de 6 daagse training “Waarde(n) vol leven” aan, www.buro-psi.nl

Met betrekking tot het thema dialoog werkt Unyck graag samen met Carin Roelands http://carinroelands.nl/

Voor juridische advisering en inzet van advocaten werkt Unyck graag samen met de Voort advocaten in Tilburg. www.devoort.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *