Unyck opnieuw geregistreerd MZ trainer

Unyck is opgenomen in het register voor MZ-trainers. Dat betekent dat je in een periode van 5 jaren voldoende punten moet behalen in geaccrediteerde activiteiten, om dan je herregistratie te "verdienen".Deze punten behaal je door voldoende uitvoerend werk als MZ-trainer te doen, geaccrediteerde bijscholingen te volgen en geaccrediteerde intervisiebijeenkomsten bij...

Workshop veranderingen Arbowet en rol OR

Workshop: de veranderingen in regelgeving rond ziekteverzuim en de trends. Wat betekent dit voor de rol van de OR?De laatste tijd zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd in de wet en regelgeving rond het thema ziekteverzuim. Zowel als het gaat om het beleid rond ziekteverzuim, alsook met betrekking tot de...