Bijscholingen reorganisaties

In juni en juli 2016 volgde ik diverse bijscholingen.

In juni een dag over Reorganiseren, verzorgd door De Voort Advocaten met als thema’s:

Beweegredenen & onderbouwing reorganisatie;

Personele  gevolgen, waaronder het afspiegelingsbeginsel en herplaatsing van medewerkers; 

De Wet Werk en Zekerheid: wat zijn de gevolgen hiervan voor een reorganisatie? 

Sociaal Plan: Welke elementen kunnen opgenomen worden in een sociaal plan en wat zijn de onderhandelingsmogelijkheden nog na invoering van de Transitievergoeding?

De strategische positionering van de ondernemingsraad.

Jurisprudentie m.b.t. medezeggenschap

In Juli de Masterclass Reorganiseren:

Je kunt de krant nauwelijks open slaan, of er wordt weer een reorganisatie aangekondigd, die overigens in het algemeen neerkomt op een inkrimping. Omdat de onderneming in zwaar financieel weer zit (Blokker), omdat er zwaar wordt ingezet op automatisering en samenvoeging van onderdelen (Rabobank) of als uitvloeisel van een overname (NXP). Ondernemingsraden spelen een belangrijke rol bij besluitvorming rondom dergelijke reorganisaties.

Diverse aspecten van reorganisaties zullen op masterclassniveau en op interdisciplinaire wijze aan de orde komen in de twee summercourse. De herstructurering wordt onder andere vanuit een juridische, sociaaleconomische en uit een financiële/organisatorische invalshoek belicht
De sprekers zijn:

Dr. Mr Steven Jellinghaus (De Voort Advocaten): Arbeidsrechtelijke aspecten en sociale plannen
◦Prof. Dr. Ton Wilthagen (Tilburg University): Arbeidsmarktpolitiek en de bijzondere positie van oudere werknemers
◦Drs. Winfried Bouts (WissemaGroup): organisatorische veranderingen in een dynamische omgeving
◦Drs. Bas Maassen (zelfstandig adviseur): Financiële aspecten van herstructureringen en reorganisaties
◦Dr. Mr Joost van Mierlo (De Voort Advocaten): Vennootschappelijke aspecten en medezeggenschapsstructuren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *