Bijscholingen reorganisaties

In juni en juli 2016 volgde ik diverse bijscholingen.In juni een dag over Reorganiseren, verzorgd door De Voort Advocaten met als thema's:Beweegredenen & onderbouwing reorganisatie;Personele  gevolgen, waaronder het afspiegelingsbeginsel en herplaatsing van medewerkers; De Wet Werk en Zekerheid: wat zijn de gevolgen hiervan voor een reorganisatie? Sociaal Plan: Welke elementen kunnen opgenomen...