Anti Stress event

Op donderdag 14 april 2016 verzorgde Unyck een workshop op het Anti Stress Event, Martini Plaza Groningen, met als thema: betere en gedragen besluiten, minder stress. Als je de minderheid niet meeneemt in een beslissing van de meerderheid, voelt de minderheid zich onzichtbaar, gaat protesteren en mogelijk zelfs (heimelijk) saboteren....