Facilitator Deep Democracy en Kampvuurgesprek

Wilt u in uw team een gesprek voeren aan de hand van de Deep Democracy Lewis methode? Of wilt u als leider een kampvuur gesprek met uw team voeren? Dan komt een neutrale en deskundige gespreksleider goed van pas. Ik faciliteer uw gesprekken graag, zodat u zich met het te nemen besluit kunt bezig houden.

Deep Democracy

In de dynamiek van groepen gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of het idee hebben dat hun mening genegeerd wordt. Wanneer de ideeën die ingaan tegen het meerderheidsstandpunt geen ruimte krijgen gaat het wringen. We spreken hier vaak niet rustig en openlijk over, maar hebben allerlei manieren om “onderhuids” en in de “onderstroom” tegen te spartelen. Tegen de tijd dat de verschillen en botsende meningen boven water komen drijven, is er vaak al een diepe kloof geslagen tussen het meerderheids-en het minderheidsstandpunt. In elk team speelt een dergelijke dynamiek. Om escaleren te voorkomen is het belangrijk om in een vroeg stadium de verschillen niet weg te poetsen maar juist te onderzoeken. Deep Democracy, de ‘Lewis methode’, is een zienswijze en uiterst praktische facilitatie methode die zeer bruikbaar is bij besluitvorming in groepen. In het eigen tempo van de groep laten we de waterlijn zakken en maken we de onderstroom zichtbaar en hanteerbaar. Tegenstellingen, botsende meningen, andere ideeën en opvattingen worden met aandacht en waardering onderzocht en boven water gehaald. In dialoog en discussie. Het is “democratisch” omdat het benadrukt dat elke invalshoek er toe doet en dat de kwaliteit van besluiten het grootste is wanneer meerderheids-en minderheidsstemmen gewaardeerd worden. Het is “deep” omdat het verder gaat dan vele andere facilitatie methodieken. Naast het exploreren van de verschillende ideeën en meningen, geeft Deep Democracy aandacht en ruimte aan de onderstroom in groepen. Daar, in de onderstroom vol emoties, waarden en overtuigingen zit de werkelijke potentie van de groep. Als dit niet boven water gehaald wordt kan het zorgen voor onveiligheid, blokkades en sabotage van veranderingen en besluiten. Wanneer dit wel geadresseerd wordt verdiept dit de onderlinge relaties en verhoogt het de effectiviteit en inhoudelijke kwaliteit van besluiten. Teams die volgens deze methodiek overleggen, winnen aan effectiviteit.Wilt uin uw team metDeep Democracy volgens de Lewis methode met elkaar in gesprek, dan kom ik graag als neutrale, deskundige en gecertificeerde facilitator uw gesprek begeleiden. Zo kunt u zich volledig richten op de inhoud van het gesprek

Kampvuur gesprek

Wil of moet je als leider een besluit nemen en wil je daar de wijsheid van je team in benutten? Voer dan een kampvuurgesprek. Centraal staat een besluit wat de (team) leider moet nemen waar hij zijn team advies over wil vragen. Hierbij voeren we een moedig gesprek. Moedig omdat het van alle deelnemers, zowel de leider als de teamleden vraagt om veiligheid, eerlijkheid, alles mogen zeggen wat gezegd moet worden, vertrouwen. Van de leider vraagt het moed om zich oprecht te laten adviseren door het team en een besluit te nemen, wat hij ook in de bijeenkomst teruggeeft aan het team, waarin hij laat zien, horen en voelen dat hij heel goed geluisterd heeft naar wat door het team gezegd is en dat heeft meegewogen in zijn besluit. Zo werkt de leider met het team aan commitment en gedragenheid van het besluit, waardoor in de uitvoering meer energie en minder sabotagegedrag zal optreden. Wil je jouw kampvuurgesprek laten begeleiden door een neutrale facilitator, die het proces van het gesprek begeleid en bewaakt, zodat de deelnemers allemaal hun inhoudelijke bijdrage kunnen leveren. Unyck is opgeleid tot facilitator van kampvuurgesprekken, ik kom dan ook graag met u in gesprek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *