Sociocratische consent methode

Bij sociocratische besluitvorming gaat het om consensus; overeenstemming vanmening. Een meer uitgewerkte vorm van consensus is het ‘consent’, waarbij demethode probeert de gelijkwaardigheid van ieders stem te organiseren, zonderdirect te vervallen in ‘stemrecht’. Het resultaat is dat de deelnemers het eensworden over een besluit waar niemand overwegende bezwaren tegen heeft.Belangrijke...

Socratisch beraad

Bij het socratisch beraad gaat het niet om het oordeel of besluit, het oordeel isjuist het vertrekpunt van het beraad. Het gaat om het verkennen van eigen enelkaars (morele) oordelen over concrete dingen, gebeurtenissen, handelingen,personen en praktijksituaties die deelnemers hebben meegemaakt.Wat levert een socratisch beraad dan op? Door een socratisch...

Deep Democracy

In de dynamiek van groepen gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of het idee hebben dat hun mening genegeerd wordt. Wanneer de ideeën die ingaan tegen het meerderheidsstandpunt geen ruimte krijgen gaat het wringen. We spreken hier vaak niet rustig en openlijk over, maar hebben allerlei manieren...

Deep Democracy, level 1

In november volgde ik bij Human Dimensions het eerste level van de leergang Deep Democracy. Een inspirerende training, level 2 volgt in 2016In de dynamiek van groepen gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of het idee hebben dat hun mening genegeerd wordt. Wanneer de ideeën die ingaan...