Workshop Jurisprudentie 2014

In december woonde ik de workshop Jurisprudentie van Abeln advocaten en De Voort advocaten bij over de juriprudentie in 2014 over medezeggenschap. Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden werd de juriprudentie doorgenomen van het afgelopen jaar. Thema’s in deze middag waren:

  • trends
  • uitspraken in individuele ontslagzaken
  • beroepsrecht artikel 26 WOR
  • instemmingsrecht
  • Medezeggenschapsstructuren

Interessante highlights:

  • De Ondernemingskamer is meer gericht op schikkingen, is ook kritischer op de OR geworden. 
  • Door kantonrechters wordt vaker vervangende toestemming verleend, omdat de tussenkomst van bedrijfscommissies niet meer verplicht is. 
  • Er wordt door verschillende rechters ook wezenlijk verschillend geoordeeld over sociale plannen die door OR’en worden afgesloten. Er is daarmee een groter risico op procedures na een overeengekomen sociaal plan. De toets van de rechter is gebaseerd op redelijkheid. 
  • Kantonrechters wegen nadrukkelijk (er) op bedrijfssociale, bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische redenen. 
  • Ook in de jurisprudentie van 2013 / 2014 blijkt maar weer dat het van groot belang is dat de OR heel helder moet zijn in zijn advies en dat hij zijn beroepsgronden (met verwijzing naar de WOR) zorgvuldig moet formuleren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *