Trainer/coach Voluit Leven

Recent heeft Unyck de train de trainer opleiding gevolgd om het Voluit Leven programma te mogen uitvoeren. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Een hoge werkdruk, een verstoorde balans tussen werk en privé, organisatieveranderingen, baanonzekerheid, agressie of gebrek aan loopbaanperspectief liggen vaak ten grondslag aan stress en andere gezondheidsklachten. Dit leidt tot (dreigende) uitval door ziekte op het werk. Voor alle partijen een onwenselijke situatie, zowel menselijk, organisatorisch alsook financieel. Naarmate medewerkers beter in staat zijn om stressvolle situaties het hoofd te bieden zullen zij, zo heeft onderzoek aangetoond, minder snel uitvallen. In onze overtuiging is er naast minder ziekteverzuim meer winst te halen voor zowel bedrijf als medewerkers. Als medewerkers hebben geleerd om met stressvolle situaties op een andere manier om te gaan houden zij meer energie en ruimte over om op een gemotiveerde, betrokken en gepassioneerde wijze bij te dragen aan de organisatie. Om hieraan bij te dragen bieden wij een evidence bases trainings / coach programma aan, wat de draagkracht en flexibiliteit van medewerkers vergroot, zodat ze met meer energie en plezier aan het werk blijven, persoonlijk kunnen groeien en zichzelf kunnen ontwikkelen en ontplooien. Dit programma kan op verschillende manieren aangeboden / gevolgd worden, zowel in een trainingsvorm, alsook in een blended learning vorm, waarin een e-health programma gecombineerd wordt met een coachtraject. Ik werk met betrekking tot dit programma samen met collega’s in een trainerscollectief, zodat we onze gezamenlijke achtergrond en ervaring optimaal kunnen inzetten voor medewerkers en organisaties. Binnenkort meer nieuws hierover, hou de website in de gaten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *