Workshop Deep Democracy

Vorige week volgde ik een inspirerende workshop over Deep Democracy van Jitske Kramer. Deep Democracy is een methode om tot besluitvorming te komen met waardering voor andere opvattingen. Geen compromis, maar werkelijke consensus. In de dynamiek van groepen gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of het idee hebben...

Nieuwe OR meteen in het diepe

In het mei nummer van OR-Informatie (Vakmedianet) verscheen het artikel Nieuwe OR meteen in het diepe. Dit artikel heb ik geschreven samen met een collega en in samenwerking met de klant. Als verkiezingen samenvallen met een ingrijpende reorganisatie kiest men vaak voor uitstel van de verkiezingen. "Want het is beter als een...

Dagvoorzitter en workshopleider LOOVVT

Op maandag 24 november mocht ik als dagvoorzitter en workshopleider op het landelijk overleg voor Ondernemingsraden in de VVT 45 mensen de gehele dag door het programma leiden. Na een intensieve voorbereiding stond er een interessant programma. De workshop met Kees Schilder ging over het thema: samensturing of zelfsturing en...

Symposium Leiderschap

Unyck was bij het mini symposium over Leiderschap aan de Hanze Hoogeschool in Groningen. Op dit symposium presenteerde Adriaan Bekman zijn nieuwe boek: Bezieling, filosofie van het georganiseerde leven. In dit boek verkent hij fundamentele vragen omtrent onze oorsprong, onze ziel en onze vrijheid. Bronnen van 2500 jaar filosofie brengt...

De beursvloer op

Wij geloven dat we in een grote verandering zitten. De huidige systemen zijn het contact met de mens kwijtgeraakt en aan het einde van hun levenscyclus. We zitten in de overgang naar een ander tijdperk. Van het industriële naar een duurzame, holistische en gedecentraliseerde samenleving. In onze visie vraagt dit...

Trainer/coach Voluit Leven

Recent heeft Unyck de train de trainer opleiding gevolgd om het Voluit Leven programma te mogen uitvoeren. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Een hoge werkdruk, een verstoorde balans tussen werk en privé, organisatieveranderingen, baanonzekerheid, agressie of gebrek aan loopbaanperspectief liggen vaak ten...

Training socratische vaardigheden

Vandaag de 3-daagse opleiding socratische vaardigheden bij Bolten training afgerond.Met socratische gesprekken kan je meer diepgang en scherpte aanbrengen in  gesprekken en daardoor antwoord krijgen op vragen als:wat drijft hem / haar nu eigenlijkwat vindt hij / zij daar nu werkelijk vanhoe krijg ik iemand echt aan het nadenken.Deze technieken stellen...

Workshop Jurisprudentie 2014

In december woonde ik de workshop Jurisprudentie van Abeln advocaten en De Voort advocaten bij over de juriprudentie in 2014 over medezeggenschap. Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden werd de juriprudentie doorgenomen van het afgelopen jaar. Thema's in deze middag waren:trendsuitspraken in individuele ontslagzakenberoepsrecht artikel 26 WORinstemmingsrechtMedezeggenschapsstructurenInteressante highlights:De Ondernemingskamer is meer...

Unyck bij workshop Teams van de Toekomst

Ik bezocht de workshop: teams van de toekomst, gebaseerd op het gelijknamige boek van Jaco van der Schoor. Een verkenning van de ontwikkeling van teams en welke inzichten hierop ontwikkeld zijn. In de huidige tijd zijn teams anders samen gesteld, functioneren ze in een complexe omgeving en is de bezetting...

Workshop van hard – hart communiceren

Vandaag een interactieve workshop gevolgd bij Business Moms van Jolanda de Bree. Thema: van hard naar hart communicatie, ofwel geweldloze communicatie. Een methodiek om tot een goed gesprek te komen in conflictsituaties, gebaseerd op feedback principes en NLP. Leuke gesprekken over opvattingen, feiten, interpretaties, oordelen en alles wat daar bij...