Toezichthouder en medezeggenschap, vriend of vijand?

Unyck nam op maandag 17 november deel aan de themamiddag: “Toezichthouder en medezeggenschap, vriend of vijand” deel.

De afgelopen jaren stonden bol van de berichtgevingen over de teloorgang van bedrijven waarbij de rol van de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen in toenemende mate ter discussie stond. Corporaties als Woonbron en Vestia, maar ook zorgorganisatie Meavita haalden de pers.

In de zijlijn kwam ook de rol van de medezeggenschap aan de orde, maar wat de OR kan bleef vaak onderbelicht. Wettelijk kan de OR het gesprek met de toezichthouder aangaan, in sommige gevallen zelfs meer. Art. 24  en art. 30 van de WOR zijn bekend, maar wat kan de OR nu met het contact met de toezichthouder?

In deze workshop werd de driehoek Raad van Bestuur – OR – Raad van Toezicht vanuit verschillende gezichtspunten behandeld. Vanuit een wettelijk en theoretisch kader, maar ook de praktijk voorbeelden kwamen aan bod.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *