Toezichthouder en medezeggenschap, vriend of vijand?

Unyck nam op maandag 17 november deel aan de themamiddag: "Toezichthouder en medezeggenschap, vriend of vijand" deel.De afgelopen jaren stonden bol van de berichtgevingen over de teloorgang van bedrijven waarbij de rol van de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen in toenemende mate ter discussie stond. Corporaties als Woonbron...